Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2016

Việc đề cập đến đầu tiên của lọc

Không có vấn đề làm thế nào chúng tôi cố gắng để che giấu các từ, đây là những ' chiếc hộp' bố trí bên ngoài của ao thực tế và có chứa một loại ' gubbins ' bên trong các hộp đó đang có để 'lọc' nước ao ta . TẤT CẢ các hộp 'làm việc' với một mức độ , ngay từ cách đặt một cặp nữ bỏ hoang tights qua các cửa hàng của một máy bơm .

Thứ Hai, 4 tháng 7, 2016

Bấm vào trên để đi đến các sản phẩm kiểm soát tảo

Tảo có thể được khá khó chịu nhưng nó cũng là một phần của một ao khỏe mạnh. Thông thường tảo đang giúp lọc ao vì nó tiêu thụ chất thải của cá. nước của bạn có thể thử nghiệm hoàn hảo trong một nở hoa tảo vì tảo có vai trò như một "bio-filter".